تبلیغات
حکمت - مطالب ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها؟

ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها؟

یکشنبه 8 آذر 1394  11:15 ق.ظ

نوع مطلب :ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها؟ ،

«ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها؟»

ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها؟
زآن سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا

زآن سوی او چندان کَرَم، زین سو خلاف و بیش و کم
زآن سوی او چندان نِعَم، زین سوی تو چندین خطا

زین سوی تو چندین حسد چندین خیال و ظن بد
زآن سوی او چندان کشش چندان چشش چندان عطا

چندین چشش از بهر چه؟ تا جان تلخت خوش شود
چندین کشش از بهر چه؟ تا دررسی در اولیا

از بد پشیمان می شوی، الله گویان می شوی
آن دم تو را او می کَشَد، تا وارهاند مر تو را

از جرم ترسان می شوی، وز چاره پرسان می شوی
آن لحظه ترساننده را با خود نمی بینی چرا؟

گر چشم تو بربست او، چون مهره ای در دست او
گاهی بغلطاند چنین، گاهی ببازد در هوا

گاهی نهد در طبع تو، سودای سیم و زر و زن
گاهی نهد در جان تو، نور خیال مصطفیٰ

این سو کشان سوی خوشان، وآن سو کشان با ناخوشان
یا بگذرد یا بشکند کِشتی در این گرداب ها

چندان دعا کن در نهان، چندان بنال اندر شبان
کز گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا

بانگ شُعَیب و ناله اش، وآن اشک همچون ژاله اش
چون شد ز حد از آسمان، آمد سحرگاهش ندا

: «گر مجرمی، بخشیدمت؛ وز جرم آمرزیدمت
فردوس خواهی، دادمت؛ خامش رها کن این دعا»

گفتا: «نه این خواهم نه آن! دیدار حق خواهم عیان
گر هفت بحر آتش شود، من دَررَوَم بهر لقا

گر رانده ی آن منظرم بستست از او چشم ترم
من در جحیم اولیٰ ترم، جنت نشاید مر مرا

جنت مرا بی روی او، هم دوزخست و هم عَدو
من سوختم زین رنگ و بو، کو فَرّ انوار بقا؟»

گفتند: «باری کم گِریْ، تا کم نگردد مبصری
که چشم نابینا شود، چون بگذرد از حَد بَکا»

گفت: «ار دو چشمم عاقبت خواهند دیدن آن صفت
هر جزو من چشمی شود، کی غم خورم من از عمی؟

ور عاقبت این چشم من محروم خواهد ماندن
تا کور گردد آن بصر! کو نیست لایق دوست را

اندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود
یار یکی انبان خون، یار یکی شمس ضیا»

چون هر کسی درخورد خود، یاری گُزید از نیک و بد
ما را دریغ آید که خود فانی کنیم از بهر لا

روزی یکی همراه شد با بایزید اندر رهی
پس بایزیدش گفت: «چه پیشه گزیدی ای دغا؟»

گفتا که من خربنده ام پس بایزیدش گفت: «رو!»
یا رب خرش را مرگ ده! تا او شود بنده ی خدا

(دیوان شمس، غزل 3)


نوشته شده توسط: سید ضیاء | آخرین ویرایش:یکشنبه 8 آذر 1394 | نظرات ()

برچسب ها: مولوی ، دیوان شمس ،